Kde je málo úsměvu, tam je málo úspěchu.

-- Francouzské přísloví